Hadislerle İnsanlığa Sesleniş

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Cenâb-ı Hakk’a (c.c) hamd ü senâ, on sekiz bin âlemi yüzsuyu hür­metine yarattığı habîb-i edîbi Hz. Muhammed Mustafa’ya salât ü selâm olsun.

Sipariş Tel: 0 (505) 898 64 71

Sunuş:
O’na kayıtsız şartsız iman eden, nübüvvet vazifesinde kendisine yardımcı olan, kutsal iki emanetini (Kur’ân ve Sünnet) vefatından sonra beşeriyete eksiksiz olarak ulaştıran Sahâbe-i Kirâm ha­zerâtından Allahü Teâlâ (c.c) ebediyen razı olsun.

Asr-ı Saâdet’ten günümüze Peygamber âşıkları hep var olagelmiştir. Peygamber muhipleri, Efendimiz sallallâhü aleyhi ve selleme olan derin sevgilerini birbirinden enfes şiirlerle, nesirlerle, maddi-manevi türlü fedakârlıklarla ve örnek yaşantılarıyla ortaya koymuşlardır.

Hz. Peygamber’e bu denli meftun olabilmek ise öncelikle ilimle mümkündür. Bilhassa da hadis ilmiyle… 

İnternet Satış:
https://m.kitapyurdu.com/index.php?route=products/productdetail&product_id=545124

KİTAP