Hutbelerle İnsanlığa Sesleniş - 1

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Abdullah Demircioğlu´nun "Hutbelerle İnsanlığa Sesleniş" eserine tüm kitapçılardan ve kitap satış sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Sipariş Tel: 0 (505) 898 64 71

Sunuş:
“Aziz müslümanlar, Kıymetli mü’minler…” şeklinde başlayan hutbelerimiz, membaı Allah celle celâlühû’nün yüce kitabı Kur’ân-ı ‘azîmü’ş-şân ve O’nun sevgili habib-i edîbi Muhammed Mustafa sallallâhü ‘aleyhi ve sellem’in sünneti olan mana yüklü özlü sözlerdir, müslümanlar için ehil bir ağızdan sahih bilginin edinildiği önemli bir öğretim metodudur. Hutbenin asıl gayesi Allah’a kul, Peygamber’ine ümmet olabilmenin yollarını dinleyenlere en güzel bir üslupla sunmaktır.

“Hutbelerle İnsanlığa Sesleniş-1” isimli bu çalışma, âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i şerîflerin asrın idrakine sade ve anlaşılır bir şekilde takdim edildiği kıymeti hâiz bir çalışmadır.

İnternet satış:
https://www.nadirkitap.com/zaman-yaklasiyor-abdullah-demircioglu-kitap8671167.html

KİTAP