Hayat Veren Davet

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Bu eser Kur‘ân ve Sünnet merkezli yaklaşımın mümtaz bir yansımasıdır. İlmî, edebî ve samimi bir üslupla kaleme alınan çalışma, İslâm’ın çağdaş yorumunu asrın idrakine anlaşılır bir şekilde takdim eder.

Sipariş Tel: 0 (505) 898 64 71

Sunuş:
“Hayat Veren Davet” birbirinden değerli konuları akıl ve nakil süzgecinden geçirirken diğer yandan gönüle hitap eden nefhalarıyla insanı adım adım kemale yaklaştırır. Aslında o, Kur’ân-ı Azîmüşşân’nın güncel bir tefsiridir.
Dinin iman, ihlas, ahlak, davranış ve ibadet boyutlarına değinilen eserde çağımız insanının bu minvalde yaşadığı problemlere İslamî çözüm önerileri sunulur.
Allah (c.c) ve Rasûlü’nün (s.a.s) muhabbetini kalplere nakşetmeye çalışan eserin gayesi hikmetli düşünebilme, içten ve samimi olma, kalender bir duruş sergileme ve istikamet sahibi olabilmenin altın anahtarlarını takdim etmek ve böylece Allah’a giden yolda okuyucuya doğru rehberlik edebilmektir.

Sipariş için tıklayın: Hayat Veren Davet - Abdullah Demircioğlu | kitapyurdu.com

KİTAP