Dağlar Tutuştu

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Dağlar tutuştu dün gece, Yandılar tepelerinden

Dağlar tutuştu dün gece
Yandılar tepelerinden
Dillerde ki o hece
Yükseldi tekkelerden
Allah Allah Allah Allah

Bir ağıt bin inleyiş
Ahenkle Allah deyiş
Peşinden cezbe ve vecd
Ve aslan gibi kükreyiş
Allah Allah Allah Allah

Dört iklimden erenler
Şevkle (aşkla) Allah diyenler
Toplandılar geldiler
Aşıldı hep engeller
Allah Allah Allah Allah

Denizler çalkalandı
Günahkarlar yıkandı
Kirli paslı gelenler
Bu dergahta aklandı
Allah Allah Allah Allah

Melekler secde etti
Dağı taşı inletti
İmansıza dinsize
Bu hatm-i hâce yetti
Allah Allah Allah Allah

Yıkıldılar gittiler
Upuzun devrildiler
En yüce kudret ile
Mahvolup eridiler
Allah Allah Allah Allah

Kesti biçti doğradı
Ağladı hem ağlattı
Vecde (cezbeye) kapılanlar
Semâları çınlattı
Allah Allah Allah Allah

Abdullah DEMİRCİOĞLU 28.11.1997

ŞİİR