İslama Davet

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Kıymetli Hocamız Abdullah Demircioğlu'nun "İslam'a Davet" eseri Değirmen Kitapta yayınlandı.

Derneğimizden temin edebilirsiniz. Fiyatı 50 TL.
Sipariş Tel: 0 (505) 898 64 71

Sunuş:

Elinizdeki bu eser ömrünü Hakk yoluna adamış bir Allah erinin, İslam'a davet esaslaeı hakkında dil-i gülşeninden kopup gelen samimim tavsiyelerinin billur pırıltılarını yansıtır. Kırmadan, kırılmadan, karşılığını sadece O'ndan bekleyerek ve bu uğurda knayanın kınamasından korkmadan vazifeyi ifa edebilmenin sırlarını serdeder bu nahif çalışma.

Ayet, hadis ve alimlerin görüşlerinden hareket ederek bilhassa itikadi, ahlâki ve ameli konularda eğitici ve öğretici bir yaklaşıma sahip, davetçiye kimlik kazandıran, onu sırat-ı müstakime ileten ve ona adeta bir Mus'ab bin Umeyr ruhu aşılayan rehber eser...

Bu mümtaz çalışma hakkında; Allah'ın (cc) ve Peygamberin (sav) mesajını en arı ve duru bir şekilde asrın idrakine sunabilmek için kaleme alınan bir reçetedir, denilse yeridir.

KİTAP