İlan ve Gündem - Olağan Üstü Genel Kurul 2024

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Derneğimizin 2024 yılı Olağn Gnel kurul Toplantısı ilan ve Gündemi aşağıdaki gibidir. Tüm üyelerimizin katılmaları dileğimizle duyurulur.

YUNUSEMRE EĞİTİM SOSYAL VE KÜLTÜR DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
İLAN VE GÜNDEMİDİR


Yönetim Kurulumuz Başkan Hasan ERDEM başkanlığında toplanarak derneğimizin 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısının dernek merkezinde, 19/05/2024 tarihinde, saat: 13:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı çoğunluk aranmaksızın 26/05/2024 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin www.yunesk.com dernek internet sitemiz yoluyla üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

21/04/2024
SAYGILARIMIZLA
DERNEK YÖNETİM KURULU

 


Hasan ERDEM – Yalçın ALBAYRAK – Fatih TİRYAKİ

 

 

GÜNDEM
1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Yazılı ve Sözlü Önergeler ve Mehmet Binbay ve Mehmet Emin Söğüt’ün  dernek üyeliğinden çıkarılmasının görüşülüp, oylanması
8) Dilek ve Temennileri ile Kapanış
 

DUYURULAR