Zuhur Dergisi 14.Sayımız Çıktı

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Merhabalar efendim, Yayın hayatımızın üçüncü yılına girdiğimiz bu sayımızda istedik ki,

Dinimizin iki temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i şerîflerin ehemmiyetine bir kez daha vurgu yaparak, Dost’a giden yolda karınca kararınca sülûkumuza devam edelim.

Abdülkâdir Geylânîlerin akidesi, Ahmed Yesevîlerin çilesi, Mevlânâların sırrı, Hacı Bayramların himmeti, Derviş Yûnusların muhabbeti… Yüce Kitâbımız ve Sevgili Peygamberimiz’den mülhemdir şüphesiz.

Kur’ân’a açıkça muarız olamayanların, Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in hadis kitaplarına giren mübarek sözlerini –hadleri olmadığı halde- eleştirmeleri, halk nazarında devasa bir inanç depremi meydana getirmekte, Allah ve Rasûlü’nün sevgisine muhtaç dimağları maalesef zehirlemektedir.

Bu noktada bütün gayretimiz iman, ibadet ve muamelat hususlarında geleneksel çizgimizi sürdürmek, Kitâb ve Sünnet kaynaklı tasavvufî algımızı siz değerli okurlarımızla paylaşmaktır.

Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in mevlidi münasebetiyle;

O’nun pâk soyunu, isimleri ve künyesini hatırlayarak bereketleneceğimizi ümit ediyoruz.

Yine Kur’ân ve Sünnet’le şereflenen tarihimizi yâd ettik feyiz dolu satırlarımızda.

Yavuz’un, Kanunî’nin yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen İbn Arabî, Pir Abdülkâdir Geylanî ve İmâm-ı Azam’a olan tazim ve hürmetini öğrenince son dönemde bin bir şüphe zerk edilen zihinlerimiz berraklaşacak, gönüllerimiz şâd olacak, hayırlı, şerefli ve izzetli günlerimizin aslında din büyüklerine gösterilen saygıdan kaynaklandığını bir kez daha anımsayacağız.

Sultan II. Bayezid’in bir kış günü Galata yamaçlarında, gönlünün güzelliği dışına gül misali vuran Gül Baba ile tanışması ilgiyle okuyacağınız satırlar arasında…

Şam’ın büyük şeyhlerinden Ahmed b. Yahyâ Cellâ’yı hissetmek,

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin ferasetiyle günümüze bakmak,

Kasîde-i Bür’e’nin şifaya vesile beyitlerini görmek ister misiniz?

Öyleyse,

Bismillah deyip, ülfet eylediğiniz sayfaları çeviriniz…

“Saadet Devri” isimli eseri okumanızı ise samimiyetle öneririz.

Hayru’l-Fâtihîn olan Allah Teâlâ, hayırlı olan bütün işlerinizi fetheylesin,

Şerleri ve şerlileri ise def…

Bâkî selâmlar.

ZUHUR DERGİSİ 14.SAYIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

DERGİ