Zaman Yaklaşıyor

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Kur'ân ve Sünnet'ten alınan tertemiz bilgiyle; güneş ve ay misâli, inananların yollarını aydınlatan bir ilim demeti bu kitap.

Sipariş Tel: 0 (505) 898 64 71

Sunuş:
Gafletten bunalmış, rûhî derdine çözüm bulamamış,  huzur veren bu ilmi nereden alacağını araştıran samimi mü'minlerin başucunda bulunduracakları, çevrelerine rahatlıkla tavsiye edebilecekleri bir eser...

  Ömrünü pırıl pırıl İslâm deryâsında ilim öğrenmek ve bu temiz, süzülmüş bilgileri gerçek ilme susamışlara öğretmekle, bu ilimlerin manâsını kalplere işlemekle geçiren yazarımız Sayın Abdullah DEMİRCİOĞLU, çeşitli konularda rûhları doyurucu, kalpleri huzûra kavuşturucu açıklamalarda bulunmaktadır. Coşkulu bir deniz gibi kimi zaman ilim öğrenmenin önemini, kimi zaman nefsimizi hesaba çekmenin gereğini,  Allah'ı (c.c) anmanın, zikretmenin değerini, kimi yerde Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashâbının hayatından sahneleri, kimi zaman imân ve itikâd konularını ve özellikle kalplere İlâhî aşkı yerleştirme okulu olan tasavvufun kıymetini ve gereği gibi bilinmeyen pek çok konuyu dalga dalga, sahilinde bekleyen taliplerine ulaştırmaktadır.

  Bu kitapta; sizi heyecanlandırıp vecd ile titreten bir manâ cereyanını, rûhunuzu okşayan tatlı bir pınarın huzur veren şırıltısını, gönlünüzü serinleten bir sabah melteminin hafif hafif esişini bir arada yaşayacaksınız.

  Vesselâm...

İnternet Satışı:
https://www.nadirkitap.com/zaman-yaklasiyor-abdullah-demircioglu-kitap8671167.html

KİTAP