Sana Esirim

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Mısralar çift kanatlıdır sanki. Zikreder, Kur’ân okur, namaza durur, muhasebe eder, yalvarır ümitle Rabbine.

Sipariş Tel: 0 (505) 898 64 71

Sunuş:
Sana Esirim’ diyerek başlar şair, İlahî
aşkın zirvelerine kanat çırparken.
Hakk’tan mülhem dizeler, Resûl-i
Kibriyâ’ya müştaktır ayan-beyân…
Allah’a adanan bir ömrün tecellisidir
aslında mısralara yansıyanlar.
‘Sen, hep Sen’ der inleyen dizeler hazin
hazin…
Ki bazen İbrahim gibi nazlanarak,
Bazen de Nûh gibi gönülden yakararak niyâz edilir en Sevgili’ye,
‘Ve âtinâ mahabbeteke ve ma‘rifetek’ diye…
Mısralar çift kanatlıdır sanki.
Zikreder, Kur’ân okur, namaza durur, muhasebe eder, yalvarır
ümitle Rabbine.
Bayram gününde hasret kalsa da sevdiklerine…
Kâmil ruhun özleyişleri, aydınlatır bir lahza da olsa küllenen gönülleri,
muhasebeye çeker önü alınmaz nefisleri...
Şiir mi dediniz?
Dertlenmeden, gönül gözüyle okumadan, İlahî esintilere kendini bırakmadan
anlamak ne mümkün ilham kokan dizeleri!

İnternet Satışı:
Sana Esirim - Abdullah Demircioğlu - Sokak Lambası Kitabevi (alsatkitap.com)

KİTAP