Kadiri Dervişin El Kitabı

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
Yeni başlayan salikler için seyr-i süluk'un el kitabı.

Sipariş Tel: 0 (505) 898 64 71

Sunuş:
Allah’a (c.c.) sonsuz hamd olsun... Rasul-i Zi-şan (s.a.s.) Efendimize ve pak, temiz al ve ashabına salat ve selam olsun...
 
Pek Kıymetli Kardeşimiz!
Kadiri tarikinin Halisiye koluna gönül vermiş olanların zaman zaman istifade edebilecekleri bir kaynakları olması düşüncesiyle bu kitapçığı hazırladık. Mürşidimiz Abdullah Demircioğlu Hocaefendi’nin farklı zamanlarda kaleme aldıkları yazılarından ve bazı bölümlerde de çeşitli eserlerden faydalanarak derleme yaptık. İstifade ettiğimiz eserleri dipnotlarla belirttik.
Başarımız Allah’ın (c.c) inayetiyle, hatalarımız ise nefsimizdendir. Dualarınızda lütfen bizi unutmayınız.
 
Yayın Kurulu

KİTAP