Voorstelling Islamitische Faculteit van Europa-Gent

Gelecek Önünüzde Keşfedilmeye Hazır
De Islamitische Faculteit van Europa-Gent is gestart voor het eerst in het academiejaar 2006-2007. De IFE-GENT wil zowel aan moslims en niet- moslims de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in de islamitische wetenschappen zoals die historisch zijn gegroeid in de islamitische wereld.

Door het wederzijds begrip tussen verschillende culturen te stimuleren in een open en tolerante sfeer, wil de faculteit bijdragen tot de harmonische ontwikkeling van onze hedendaagse 'maatschappij van diversiteit'. Concreet houdt dat ondermeer in dat diverse etnische groeperingen en islamitische stromingen in het bestuur, het docenten-korps en de studentengemeenschap van de IFE-GENT vertegenwoordigd zijn. De IFE-GENT werd opgericht met de bedoeling de kennis over de islam te verbreden en te verdiepen via een intensief studieprogramma waarin vooral de traditionele studieonderwerpen van de islam vertegenwoordigd zijn. De studenten in een dergelijke mate stimuleren dat die hun bijdrage leveren voor de opbouw en positieve ontwikkeling van de sociale maatschappij.


FAKÜLTE